Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij de Auteur2You.com.

Author2You.com is een Sociale Marktplaats voor Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties om hun producten online op te sommen en te verkopen, en wordt voortaan “Author2You Platform” genoemd. Het platform bestaat uit verschillende diensten waaronder Author2You Membership Directories, Author2You e-listing en Author2You eCommerce. Het platform is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Intense Luminosity LLC, hier na “Intense Luminosity entity” of “Intense Luminosity” genoemd.

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR U TE REGISTREREN VOOR, TOEGANG TE KRIJGEN TOT, TE VERKOPEN, TE KOPEN, TE BROWSEN, TE DOWNLOADEN VAN, TE UPLOADEN NAAR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET AUTHOR2YOU-PLATFORM, ERKENT U DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE AANVULLENDE RICHTLIJNEN EN TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN (SAMENGEVAT DE “VOORWAARDEN”). INDIEN U OP ENIG MOMENT NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE UW GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.

De volgende Gebruiksvoorwaarden voor het Author2You Platform is een juridisch bindende overeenkomst tussen Author2You.com entiteit, U (“U”, “Uw” of gezamenlijk “Gebruikers”) bestaande uit Auteurs, Dichters en Uitgeversondernemingen gebruikers die zijn geregistreerd op het Author2You Platform, leden van deze organisaties, Kopers, Leveranciers en alle andere gebruikers die gebruik maken van het Author2You Platform.

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing op alle gebruikers van het Author2You platform dat bestaat uit Auteurs, Dichters of Publishing Enterprises Gebruikers, Leden, Kopers en Leveranciers. Alle verwijzingen naar gebruikers die gebruik maken van termen als “U” en/of “Gebruikers” zijn van toepassing op alle gebruikers van het Author2You platform.

Je mag het Author2You Platform niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet accepteren indien (a) je niet 18 jaar oud of meerderjarig bent om een bindende overeenkomst te vormen met de Author2You entiteit, of (b) je geen gebruik mag maken van Diensten onder de wetgeving van het land Zwitserland of andere landen / regio’s inclusief het land / de regio waar je woont of van waaruit je de Diensten gebruikt.

Uw gebruik van het Author2You Platform is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden, die door ons van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment bekijken. Daarnaast kun je bij het gebruik van bepaalde diensten van het Author2You Platform onderworpen zijn aan richtlijnen of regels of aanvullende voorwaarden (die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst) die van toepassing zijn op dergelijke diensten en die zijn opgenomen door middel van verwijzing. Al deze richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen door middel van verwijzing in de Algemene Voorwaarden. Het Auteur2You Platform kan ook andere diensten aanbieden die onder andere Algemene Voorwaarden vallen.

 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen

Het Author2You Platform is niet beschikbaar voor gebruikers indien (a) je tenminste 18 jaar oud bent of de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te vormen met Author2You entiteit, of (b) je geen gebruik mag maken van Diensten onder de wetgeving van het land van Zwitserland of andere landen / regio’s inclusief het land/de regio waar je woont of van waaruit je de Diensten gebruikt en (c) voor gebruikers die eerder zijn geschorst of verwijderd van het Author2You Platform door Author2You entiteit.

DOOR TOEGANG TOT, BROWSEN, DOWNLOADEN, UPLOADEN, KOPEN, VERKOPEN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIK TE MAKEN VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM, VERKLAAR JE DAT JE DE VEREISTE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT EN DAT JE BENT TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE LAND/REGIONAAL/LOKAAL RECHT EN NIET EERDER BENT GESCHORST OF VERWIJDERD VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM.

 1. Individuele kenmerken en diensten

Bij het gebruik van het Author2You Platform, zult U onderworpen zijn aan alle aanvullende geposte richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke diensten en functies die van tijd tot tijd kunnen worden gepost (de “Richtlijnen”). Al deze richtlijnen worden hierbij opgenomen door middel van verwijzing in deze Voorwaarden.

 1. Wijziging van deze voorwaarden

Auteur2U behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen op elk gewenst moment. Controleer deze Voorwaarden en eventuele richtlijnen regelmatig op wijzigingen. Als je het Author2You Platform blijft gebruiken na het plaatsen van de wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen bindend accepteert. Voor eventuele materiële wijzigingen in deze Voorwaarden, zullen deze gewijzigde voorwaarden automatisch van kracht worden dertig dagen nadat ze in eerste instantie zijn geplaatst op het Author2You Platform. We zullen altijd een redelijke inspanning leveren om U op de hoogte te stellen als we deze Voorwaarden wijzigen.

 1. Auteur2You Platform Licentieverlening

4.1. Licentieverlening om te uploaden

Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Author2You u hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om het Author2You Platform voor Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties, bedrijven en personen te gebruiken, met inbegrip van het uploaden van inhoud en het downloaden van inhoud die beschikbaar is op de website. Gebruikers kunnen content uploaden naar het Author2You Platform, inclusief maar niet beperkt tot de details van de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties, het product en de dienst die te koop wordt aangeboden, de prijzen en gerelateerde informatie en wordt hierna aangeduid als “Gebruikerscontent”. Gebruikerscontent wordt geüpload op eigen risico. Niettegenstaande de verplichtingen hieronder van Author2You om Gebruikerscontent te beschermen met veiligheidsmaatregelen, kan Author2You niet garanderen dat er geen ongeoorloofd kopiëren, distribueren of corruptie van Gebruikerscontent zal plaatsvinden, noch is Author2You aansprakelijk voor het kopiëren, gebruiken of beschadigen van de Gebruikerscontent die niet door Author2You is geautoriseerd.

4.2. Licentieverlening om te downloaden

Onder voorbehoud van Uw naleving van de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Author2You U hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om Gebruikerscontent te bekijken en te downloaden uitsluitend via het Author2You Platform onder voorbehoud van de licentie waaronder dergelijke Gebruikerscontent wordt gedistribueerd.

4.2. Licentieverlening aan coöperaties voor e-listing-producten en -diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Author2You u hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om uw Producten en Diensten te verkopen via het Author2You Platform.

 1. a) Een dergelijke opsomming kan commercieel redelijke informatie bevatten met betrekking tot de producten die het voorwerp zijn van uw bedrijf, zoals een beschrijving van de aangeboden Producten en Diensten en hun beschikbaarheid, de prijzen van de aangeboden Producten en Diensten en alle andere dergelijke informatie zoals productspecificaties die relevant zijn om de koper te helpen bij de beslissing om de aangeboden Producten en Diensten te kopen.
 2. b) U mag ook uw eigen voorwaarden vermelden naast die welke door Author2You worden opgelegd, terwijl u aanbiedt uw producten en diensten te verkopen, zoals de prijs van het product, het geografische gebied voor de levering van de gekochte producten en de wijze van betaling. Deze aanvullende voorwaarden vormen een overeenkomst tussen Uzelf en de Kopers van de door U aangeboden Producten en Diensten en Author2You is niet gebonden aan de door U op het Author2You Platform vermelde voorwaarden en zal op geen enkele wijze Uzelf en de Kopers van de door U aangeboden Producten en Diensten bevrijden van enige van de verplichtingen, beperkingen en in het algemeen alle secties die in dit document van de Voorwaarden staan.
 3. c) Niettegenstaande eventuele verplichtingen onder de bepalingen van dit document van Author2You, is Author2You niet aansprakelijk voor de succesvolle voltooiing van de aankoop van de Producten en Diensten die door de Kopers worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, volledige betaling, levering zoals aangegeven in het Author2You Platform en het is Uw enige en volledige verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de succesvolle voltooiing van de aankoop van de Producten en Diensten die door de Kopers worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, volledige betaling, het in ontvangst nemen van de levering op de tijd en plaats zoals aangegeven op het moment van het plaatsen van de aankooporder in het Author2You Platform.

4.3. Licentieverlening aan Kopers om Producten en Diensten te kopen

Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Author2You u hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om de informatie met betrekking tot de Producten en Diensten die te koop worden aangeboden op het Author2You platform door te bladeren door Auteurs, Dichters en Uitgeversorganisatie, deze Producten en Diensten te kopen en de aankoopgerelateerde informatie in te voeren, zoals de gekochte hoeveelheid, de wijze van betaling en levering, de locatie en het tijdstip van levering en andere dergelijke gerelateerde informatie.

 1. a) Niettegenstaande eventuele verplichtingen op grond van dit document van Author2You onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is Author2You niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door de organisatie van Auteurs, Dichters of Uitgeversondernemingen wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot Producten en Diensten die door Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties op het Author2You Platform te koop worden aangeboden, met inbegrip van de prijs van deze aangeboden Producten en Diensten.
 2. b) Niettegenstaande eventuele verplichtingen op grond van dit document van Author2You onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is Author2You niet aansprakelijk voor de volledige nakoming van uw aankoop van de Producten en Diensten die u bij de Auteurs, Dichters, heeft gekocht, of Uitgeversorganisatie op het Auteur2You Platform met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en kwantiteit van deze Producten en Diensten zoals beloofd door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie van wie U de genoemde aankoop doet, levering op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen tussen Uzelf en de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie van wie U de genoemde aankoop doet. In het geval dat de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie in gebreke blijven bij het voldoen aan de voorwaarden van de verkoop van de Producten en Diensten aan U, met inbegrip van, maar niet van, de in Artikel 4.3 vermelde Producten en Diensten. b van dit document is het uw enige en volledige verantwoordelijkheid om uw aankoop van de Producten en Services die u hebt gekocht van de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie op het Auteur2You Platform te voltooien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en kwantiteit van deze Producten en Services zoals beloofd door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie van wie U de genoemde aankoop doet, levering op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen tussen Uzelf en de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie van wie U de genoemde aankoop doet.
 3. d) U kunt ook de leveringsstatus van de gekochte Producten en diensten volgen, afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke functionaliteit op het Author2You Platform.
 4. e) Tenzij wederzijds overeengekomen tussen Uzelf en de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie en toegestaan door het Author2You Platform, is het U niet toegestaan de bevestigde aankoop van Producten en diensten aangeboden op het Author2You Platform te annuleren.
 5. f) Author2You adviseert, onderschrijft of certificeert geen van de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties die zijn geregistreerd op het Author2You Platform, noch een van de Producten en Diensten die te koop worden aangeboden door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties op het Author2You Platform, tenzij deze expliciet zijn goedgekeurd door Author2You op het Author2You Platform.

4.4. Voorbehoud van rechten

Auteur2U behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze gebruiksvoorwaarden.

4.5. Voorkoming van onbevoegd gebruik

Author2You behoudt zich het recht voor om alle rechtmatige middelen uit te oefenen die zij nodig acht om onbevoegd gebruik van het Author2You Platform te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technologische barrières, IP mapping, en direct contact op te nemen met Uw Internet Service Provider (ISP) met betrekking tot dergelijk onbevoegd gebruik.

4.6. Vergoedingen; Belastingen

Auteur2You levert diverse zakelijke diensten aan Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties.

Voor andere zakelijke diensten, waaronder de marktplaats, zou Auteur2You transactiekosten of soortgelijke servicekosten in rekening brengen aan de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties. Author2You behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een niet-restitueerbare vergoeding in rekening te brengen voor het gebruik van het Author2You Platform zonder voorafgaande kennisgeving. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle overheidsbelastingen die worden geheven op je gebruik van het Author2You Platform en/of Author2You API’s, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop-, service-, gebruiks- of omzetbelasting. Voor zover Author2You verplicht is om dergelijke belastingen te innen, zal de toepasselijke belasting worden toegevoegd aan de kosten die Author2You in rekening kan brengen. Alle vergoedingen die zijn betaald voor het gebruik van het Author2You Platform (geheel of gedeeltelijk) zullen onder alle omstandigheden niet worden terugbetaald, inclusief maar niet beperkt tot het intrekken van het account of het niet gebruiken van de diensten van het Author2You Platform.

 • Veilingen, vaste verkoopprijzen en downloadbare producten bevatten een commissie van 20% op elke verkoop voor de eigenaar van deze website – Author2You.com – Intense Luminosity LLC.
 • Extra kosten voor de betalingsverwerker worden op de afrekenpagina in rekening gebracht aan de koper, afhankelijk van de door de koper gekozen betalingsverwerker en de gebruikte betaalmethode.
 • De betalingsverwerker zal de verkoper kosten in rekening brengen voor het opnemen van de inkomsten uit de pagina van de betalingsverwerker, afhankelijk van de door de verkoper gekozen betalingsverwerker en de gebruikte opnamemethode. Deze kosten vallen buiten het bereik van het Author2You Platform.
 • Voor het type lidmaatschapsrekening van de auteur wordt een maandelijks bedrag van 18 CHF in rekening gebracht. Deze lidmaatschapsaccount kan op elk moment worden geannuleerd, en er zal geen terugkerende factureringscyclus (maandelijks) worden opgelegd door het Author2You Platform op de volgende maand voor Auteurs, Dichters en Uitgeversondernemingen.
 • Het type lidmaatschapsaccount van de klant is gratis.
 1. Licentieverlening voor gebruikersinhoud; Vertegenwoordigingen en garanties

5.1. Licentieverlening aan de auteur2You

Tenzij anders overeengekomen in een aparte schriftelijke overeenkomst tussen jou en Author2You die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Author2You:

 1. a) Door het distribueren of verspreiden van Gebruikerscontent via het Author2You Platform, verleent U hierbij aan Author2You een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije, onherroepelijke, licentie om te hosten, over te dragen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te distribueren, te comprimeren of te converteren voor distributie, en op andere wijze Uw Gebruikerscontent te exploiteren, in welke mediaformaten en via welke mediakanalen dan ook, uitsluitend om dergelijke Gebruikerscontent te publiceren en te promoten in verband met diensten die worden aangeboden of worden aangeboden door Author2You. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld.
 2. b) Door Gebruikerscontent te uploaden, garandeert U hierbij dat Uw Gebruikerscontent vrij is van enig digitaal rechtenbeheer, inclusief software die is ontworpen om het aantal keren dat Gebruikerscontent mag worden gekopieerd of afgespeeld te beperken.
 3. c) De Gebruikers verlenen Author2You royaltyvrije, onherroepelijke, onbeperkte en onvoorwaardelijke rechten om de Gebruikerscontent voor eeuwig te gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot
 4. i) Marketing van de gebruikersinhoud aan dertig partijen,
 5. ii) Verrijking, wijziging, herverpakking en andere vormen van verwerking van de inhoud van de gebruiker en vervolgens de marketing van het resultaat aan derden,
 6. iii) Het invoegen van reclame in de inhoud van de gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot de website van de coöperatie op het Auteur2You platform en de bestellingen die door de kopers zijn aangekocht

5.2. Licentieverlening aan andere Author2You gebruikers

Door het distribueren of verspreiden van Gebruikerscontent via het Author2You Platform, verleent U hierbij aan elke Gebruiker die bevoegd is om toegang te krijgen tot Uw Gebruikerscontent een niet-exclusieve, onherroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van Uw Gebruikerscontent. Niettegenstaande het voorgaande verleent U hierbij aan elke gebruiker die bevoegd is om toegang te krijgen tot Uw Gebruikerscontent ten minste een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke en onherroepelijke licentie om dergelijke Gebruikerscontent te bekijken en te downloaden op de wijze zoals bedoeld in deze Voorwaarden en het Author2You Platform.

5.3. Vertegenwoordigingen en garanties voor de inhoud van de gebruiker

U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Gebruikerscontent en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door Uw Gebruikerscontent te uploaden en te publiceren, bevestigt, verklaart en garandeert U dat:

(1) Je bent de maker en eigenaar van of hebt de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, releases en machtigingen om te gebruiken en om Author2You en de gebruikers van Author2You te autoriseren om Uw Gebruikerscontent te gebruiken als dat nodig is om de door U in deze sectie verleende licenties uit te oefenen en op de manier die door Author2You en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen;

(2) Jouw Gebruikersinhoud niet en zal dat ook niet doen:

(a) inbreuk maken op, in strijd zijn met of zich onrechtmatig toe-eigenen van rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, het recht op privacy, het recht op publiciteit of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht, of

b) laster, smaad of smaad tegen een andere persoon; en

(3) Uw Gebruikersinhoud bevat geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code.

Overtreders van deze rechten van derden kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Auteur2U behoudt zich alle rechten en rechtsmiddelen voor tegen gebruikers die deze Gebruiksvoorwaarden schenden.

5.4. Ontkenning van de inhoud van de gebruiker

Je begrijpt dat je bij gebruik van het Author2You Platform wordt blootgesteld aan Gebruikerscontent uit verschillende bronnen, en dat Author2You niet verantwoordelijk is voor de juistheid, bruikbaarheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikerscontent. Je begrijpt verder en erkent dat je blootgesteld kunt worden aan Gebruikerscontent die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk schadelijk of verwerpelijk is, en je gaat ermee akkoord om afstand te doen, en doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die je hebt of kunt hebben tegen Author2You met betrekking tot deze rechten. Het Author2You Platform onderschrijft geen Gebruikerscontent of enige mening, aanbeveling of advies dat daarin wordt uitgedrukt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Producten en Diensten die door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties op het Author2You Platform te koop worden aangeboden en de aankoop ervan door de Kopers, en Author2You wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met Gebruikerscontent, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Producten en Diensten die door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties op het Author2You Platform te koop worden aangeboden en de aankoop ervan door de Kopers. Indien een gebruiker of een contenteigenaar van Gebruikerscontent die beweerdelijk niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden, kan Author2You de bewering onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de Gebruikerscontent moet worden verwijderd, hetgeen hij zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment en zonder kennisgeving te doen. Voor de duidelijkheid: Author2You staat geen activiteiten toe die inbreuk maken op het auteursrecht op het Author2You Platform.

 1. Verboden gedrag

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET AUTHOR2YOU-PLATFORM GAAT U ERMEE AKKOORD OM DAT NIET TE DOEN:

6.1. Het Author2You Platform te gebruiken voor andere doeleinden dan het te koop aanbieden van producten en diensten, het verstrekken van informatie met betrekking tot de genoemde producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot productbeschrijving, prijzen, voorwaarden voor levering en wijze van betaling, het doorbladeren van Gebruikersinhoud en het kopen van genoemde producten en diensten door het plaatsen van een bestelling en het specificeren van wijze, tijd en locatie van levering en wijze van betaling en/of het verkrijgen van toegang tot het Author2You Platform, aangezien dergelijke diensten worden aangeboden door Author2You;

6.2. Huren, leasen, uitlenen, verkopen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen van de hierin verleende licenties of materialen (zoals gedefinieerd in artikel 10, hieronder);

6.3. Plaatsen, uploaden of distribueren van lasterlijke, smadelijke, ongepaste, irrelevante of onnauwkeurige Gebruikersinhoud of andere inhoud;

6.4. Het plaatsen, uploaden of verspreiden van gebruikerscontent of andere inhoud die onwettig is of die een redelijk persoon als verwerpelijk, beledigend, onfatsoenlijk, pornografisch, inbreukmakend op de privacy van een ander zou kunnen beschouwen, kwellend, bedreigend, gênant, verontrustend, vulgair, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, of anderszins ongepast;

6.5. Zich voordoen als een persoon of entiteit, ten onrechte beweren dat hij of zij verbonden is met een persoon of entiteit, of toegang hebben tot de accounts van het Author2You Platform van anderen zonder toestemming, de digitale handtekening van een andere persoon vervalsen, de bron, identiteit of inhoud van de informatie die via het Author2You Platform wordt verzonden verkeerd weergeven, of een andere soortgelijke frauduleuze activiteit uitvoeren;

6.6. De auteursrechten of andere eigendomsrechten op het Author2You Platform of de Gebruikerscontent te verwijderen;

6.7. Het doen van ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen, of het sturen van junkmail of spam naar andere gebruikers van het Author2You Platform. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ongevraagde reclame, promotiemateriaal, of ander uitnodigingsmateriaal, bulkmailing van commerciële reclame, kettingbrieven, informatieve aankondigingen, verzoeken om liefdadigheid en petities voor handtekeningen;

6.8. het gebruik van het Author2You Platform voor illegale doeleinden, of in strijd met de lokale, nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy, het te koop aanbieden van producten die bij wet verboden zijn en het te koop aanbieden van producten die niet verkocht mogen worden aan Kopers die jonger zijn dan 18 jaar of zoals beschreven in de Eligibility clausule 1 van deze overeenkomst;

6.9. Gebruikers van het Auteur2You Platform belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen of bedriegen, of persoonlijke informatie over Gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;

6.10. Gebruik het Author2You Platform indien U jonger bent dan achttien (18) jaar of zoals beschreven in de Eligibility sectie 1 van deze overeenkomst;

6.11. Het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins in de weg staan van veiligheidskenmerken van het Author2You Platform of Gebruikerscontent, kenmerken die het gebruik of het kopiëren van content die toegankelijk is via het Author2You Platform voorkomen of beperken, of kenmerken die beperkingen op het gebruik van het Author2You Platform of Gebruikerscontent afdwingen;

6.12. Reverse-engineering, decompilatie, demontage of andere pogingen om de broncode van het Author2You Platform of enig deel daarvan te achterhalen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking;

6.13. Wijziging, aanpassing, vertaling of creatie van afgeleide werken op basis van het Author2You Platform of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking;

6.14. Opzettelijk verstoren of beschadigen van de werking van het Author2You Platform of het plezier dat een gebruiker eraan beleeft, op welke wijze dan ook, met inbegrip van het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;

6.15. Relay e-mail van de mailservers van een derde partij zonder toestemming van die derde partij;

6.16. Gebruik een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel om toegang te krijgen tot het Author2You Platform voor enig doel of om maatregelen te omzeilen die Author2You kan gebruiken om de toegang tot het Author2You Platform te voorkomen of te beperken;

6.17. vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificatoren om de herkomst van via het Author2You Platform verzonden gebruikerscontent te verhullen;

6.18. Het Author2You Platform of de servers of netwerken die zijn verbonden met het Author2You Platform te verstoren of zich niet te houden aan eisen, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met het Author2You Platform; of

6.19. Plaatsen, uploaden of distribueren van marketingmateriaal voor andere producten en diensten dan die welke te koop worden aangeboden via Author2You platform, advertenties, spam, inhoud ontworpen om zoekmachine optimalisatie te helpen, inhoud in HTML formaat met links of redirects, of andere commerciële inhoud die afbreuk doet aan de Author2You.com ervaring.

 1. Rekening

Wanneer U het Author2You Platform gebruikt om content of producten, diensten of informatie van Author2You te uploaden en/of te downloaden, kan U gevraagd worden om een wachtwoord op te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot Uw computer, en U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw account of wachtwoord. Je gaat ermee akkoord dat de informatie die je aan Author2You verstrekt bij de registratie en op alle andere momenten waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is. Je gaat er ook mee akkoord dat je ervoor zorgt dat deze informatie te allen tijde accuraat en up-to-date is. Als U reden heeft om aan te nemen dat Uw account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde bekendmaking of gebruik van Uw account ID, wachtwoord, of een credit-, debet- of debetkaartnummer, indien van toepassing), dan gaat U ermee akkoord om Author2You hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen die door Author2You of anderen worden geleden als gevolg van onbevoegd gebruik van Je Author2You Platform account.

 1. Derden-sites, producten en diensten; links

Het Auteur2You Platform kan links of verwijzingen naar andere websites of diensten bevatten, uitsluitend voor het gemak van de gebruikers (“Verwijzingssites”). Author2You onderschrijft dergelijke referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via referentiesites niet. Bovendien, uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van adverteerders gevonden op of via het Author2You Platform zijn uitsluitend tussen u en een dergelijke adverteerder. De toegang tot en het gebruik van Referentiesites, met inbegrip van de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via Referentiesites is uitsluitend op eigen risico.

 1. Beëindiging; Gebruiksvoorwaarden Overtredingen

9.1. Author2You

Je gaat ermee akkoord dat Author2You, naar eigen goeddunken, voor enige of geen enkele reden, en zonder boete, een account (of een deel daarvan) dat je hebt met Author2You of Je gebruik van het Author2You Platform kan beëindigen en alle of een deel van je account, gebruikersprofiel, en alle gebruikersinhoud, op elk gewenst moment kan verwijderen en weggooien. Author2You kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de toegang tot het Author2You Platform, of enig deel daarvan, stopzetten met of zonder kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van Je toegang tot het Author2You Platform of een account dat je hebt of een deel daarvan, kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en je gaat ermee akkoord dat Author2You niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Elke vermoede frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Author2You in de wet of in het kader van de billijkheid kan hebben. Zoals hierin besproken, staat Author2You geen activiteiten toe die inbreuk maken op het auteursrecht op het Author2You Platform, en zal het de toegang tot het Author2You Platform beëindigen, en zal het alle Gebruikerscontent of andere content verwijderen die is ingediend door gebruikers die als recidivisten worden beschouwd. Author2You behoudt zich tevens het recht voor om Uw gebruik van het Author2You Platform te beëindigen en alle Gebruikerscontent te verwijderen, inclusief in afwachting van ingediende of ontvangen inkooporders, of andere door U ingediende content, indien U in gebreke blijft bij de levering van inkooporders voor Producten en Diensten die door U worden aangeboden of bij de betaling van producten en diensten die worden geleverd tegen inkooporders die door U op het Author2You Platform worden geplaatst. De beslissing van Author2You over het optreden van een dergelijk verzuim is definitief en bindend voor U.

9.2. Je

Je enige remedie met betrekking tot ontevredenheid over (i) het Author2You Platform, (ii) een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden, (iii) het beleid of de praktijk van Author2You bij het gebruik van het Author2You Platform, (iv) inhoud of informatie die wordt verzonden via het Author2You Platform, (v) de kwaliteit en prijzen van Producten en Diensten die te koop worden aangeboden door Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties die het Author2You Platform gebruiken, is om deze Gebruiksvoorwaarden en Je account te beëindigen. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door het gebruik van alle onderdelen van het Author2You Platform te staken.

 1. Eigendom; eigendomsrechten

Het Author2You Platform is eigendom van en wordt beheerd door Intense Luminosity LLC.  De visuele interfaces, graphics, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode of objectcode), en alle andere elementen van het Author2You Platform die door Author2You worden geleverd (de “Materialen”) worden beschermd door het Zwitserse auteursrecht, handelsimago, octrooi- en handelsmerkwetgeving, internationale verdragen en alle andere relevante intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten, en de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van enige Gebruikerscontent die door Gebruikers wordt geleverd en eigendom is, zijn alle Materialen op het Author2You Platform het eigendom van Author2You of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of derden-licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van Author2You of zijn gelieerde bedrijven en/of derden-licentiegevers. Behalve als uitdrukkelijk geautoriseerd door Author2You, gaat U akkoord om de Materialen niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, te verzenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, afgeleide werken te maken van, of op andere wijze onbevoegd gebruik te maken van de Materialen. Author2You behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden.

De Content, Site en Services worden ook beschermd door de World Intellectual Property Organization (WIPO), Europese en internationale wetten op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder, zonder beperking, auteursrecht, handelsmerk, handelsdiensten, morele rechten, privacyrechten en publiciteitsrechten (“Intellectuele Eigendomsrechten”). Art4Bitcoins of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op de Content, Site en Services. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, informatie of beperkingen die op de Site en Services worden weergegeven.

 1. Indentificatie

U gaat ermee akkoord Author2You, de aan haar gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, agenten en derde leveranciers, licentiegevers en partners te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, met inbegrip van juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit Uw gebruik of misbruik van het Author2You Platform, elke schending door U van deze Voorwaarden, of elke schending van de verklaringen, garanties en convenanten die U hierin maakt. Author2You behoudt zich het recht voor om, op jouw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor je verplicht bent om Author2You te vrijwaren, en je gaat ermee akkoord om samen te werken met de verdediging van Author2You van deze claims. Author2You zal redelijke inspanningen leveren om U op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure wanneer U hiervan op de hoogte bent.

JE GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT AUTHOR2YOU NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JE TRANSMISSIES OF GEGEVENS, ENIG MATERIAAL OF GEGEVENS VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF ENIGE TRANSACTIES AANGEGAAN VIA EEN AUTHOR2YOU-PLATFORM. U GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT AUTHOR2YOU NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, BELEDIGENDE OF ILLEGALE INHOUD OF GEDRAG VAN EEN ANDERE PARTIJ OF ENIGE INBREUK OP ANDERMANS RECHTEN, INCLUSIEF INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. JE GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT AUTHOR2YOU NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE CONTENT DIE WORDT VERZONDEN MET BEHULP VAN EN/OF OPGENOMEN IN EEN AUTHOR2YOU PLATFORM DOOR EEN DERDE PARTIJ.

 1. Ontkenningen; Geen garanties

12.1. Geen garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN AUTEUR2YOU, EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES AF, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN AUTEURS, DICHTERS, OF UITGEVERSORGANISATIES BEKWAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN MET BETREKKING TOT ZOWEL HET AUTEUR2YOU-PLATFORM ALS PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE TE KOOP WORDEN AANGEBODEN OP HET AUTEUR2YOU-PLATFORM. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN AUTEUR2YOU OF VIA HET AUTHOR2YOU PLATFORM ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT WORDT VERMELD. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT, ZOALS GEBRUIKT IN DEZE SECTIE 12, DE TERM AUTEUR2YOU DE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN ONDERAANNEMERS VAN AUTEUR2YOU OMVAT.

12.2. “Zoals het is” en “Zoals het beschikbaar is” en “Met alle gebreken”.

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OP UW EIGEN RISICO IS. HET AUTHOR2YOU PLATFORM EN ALLE GEGEVENS, INFORMATIE, SOFTWARE VAN DERDEN, CONTENT (INCLUSIEF COMMERCIËLE CONTENT), FOTO’S, REFERENTIESITES, DIENSTEN OF APPLICATIES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD IN COMBINATIE MET OF VIA HET AUTHOR2YOU PLATFORM WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, “MET ALLE FOUTEN” EN ZONDER GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET.

12.3. Werking van het platform en inhoud van de gebruiker

AUTHOR2YOU, HAAR LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, FILIALEN EN PARTNERS GARANDEREN NIET DAT DE GEGEVENS, CONTENT (INCLUSIEF COMMERCIËLE CONTENT), FUNCTIES OF ANDERE INFORMATIE DIE OP OF VIA HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF ENIGE REFERENTIESITES WORDEN AANGEBODEN, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZULLEN ZIJN EN GARANDEREN NIET DAT EEN VAN DE VOORGAANDE ZAKEN ZAL WORDEN GECORRIGEERD.

12.4. Nauwkeurigheid

AUTHOR2YOU, HAAR LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, FILIALEN EN PARTNERS GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF ENIGE REFERENTIESITES IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF ANDERSZINS.

12.5. Schade aan uw computer

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE INFORMATIE, MATERIAAL OF GEGEVENS GEBRUIKT, OPENT, DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT VIA HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF ENIGE REFERENTIESITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT JE ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN JE EIGENDOMMEN (INCLUSIEF JE COMPUTERSYSTEEM) OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF DERGELIJKE GEGEVENS EN JE GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD OM AUTHOR2YOU, ZIJN LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, FILIALEN, AUTEURS, DICHTERS, OF PUBLICATIEORGANISATIE EN PARTNERS TE VRIJWAREN VAN ENIGE CLAIM, VERLIES, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF JURIDISCHE KOSTEN EN UITGAVEN.

12.6. Geüploade inhoud

DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE DOOR DE AUTEUR2 GEBRUIKTE GEBRUIKERSCONTENT TE BESCHERMEN, WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE GEBRUIKERSCONTENT “AS-IS”. EN ZONDER DE GARANTIE DAT DERGELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN BESTAND ZIJN TEGEN POGINGEN OM VEILIGHEIDSMECHANISMEN TE OMZEILEN OF DAT ER GEEN SCHEUREN, UITSCHAKELINGEN OF ANDERE OMZEILINGEN VAN DERGELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ZULLEN OPTREDEN.

 1. Beperking van aansprakelijkheid en schade

13.1. Beperking van de aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZAL AUTEUR2 U OF HAAR FILIALEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BESTRAFFENDE, BETROUWBARE OF VOORBEELDIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN MISLUKTE RECHTSZAAK OF EEN JURIDISCH GESCHIL, VERLOREN ZAKEN, INKOMSTENVERLIES OF VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF ENIG ANDER GELDELIJK OF NIET-GELDELIJK VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK OF UW ONVERMOGEN OM DE MATERIALEN (INCLUSIEF GEBRUIKERSINHOUD EN COMMERCIËLE CONTENT) TE GEBRUIKEN OP HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF ENIGE REFERENTIESITES, OF ENIGE ANDERE INTERACTIES MET AUTHOR2YOU, ZELFS ALS AUTHOR2YOU OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AUTHOR2YOU OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

13.2. Beperking van de schade

IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR2 U OF HAAR FILIALEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS, OF LEVERANCIERS TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN DE ACTIE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF UW INTERACTIE MET ANDERE AUTHOR2YOU-PLATFORMGEBRUIKERS (CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS), OVERSCHRIJDT HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT HET AUTHOR2YOU-PLATFORM GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN DIE DIRECT VOORAFGAAN AAN DE DATUM VAN DE CLAIM OF 100 CHF, AFHANKELIJK VAN WELKE VAN DE TWEE HET GROOTST IS.

13.3. Referentiesites

DEZE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE DIE DOOR U WORDT GELEDEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN VERKOCHT OF GELEVERD OP EEN REFERENTIESITE OF ANDERSZINS DOOR DERDEN ANDERS DAN AUTHOR2YOU EN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP HET AUTHOR2YOU-PLATFORM OF DIE WORDEN ONTVANGEN VIA EEN REFERENTIESITE.

13.4. Basis van de overeenkomst

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT AUTHOR2YOU ZIJN PRODUCTEN EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN, ZIJN PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD, EN DEZE VOORWAARDEN IS AANGEGAAN IN AFHANKELIJKHEID VAN DE GARANTIE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, DAT DE GARANTIE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN EEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN HET RISICO TUSSEN U EN AUTHOR2YOU WEERSPIEGELEN, EN DAT DE GARANTIE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN HET KOOPJE TUSSEN U EN AUTHOR2YOU. AUTHOR2YOU ZOU NIET IN STAAT ZIJN OM HET AUTHOR2YOU PLATFORM AAN U TE LEVEREN OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS ZONDER DEZE BEPERKINGEN.

13.5. Beperkingen door de toepasselijke wetgeving

INDIEN ENIG ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST ONGELDIG OF NIET-AFDWINGBAAR WORDT VERKLAARD OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, DAN WORDT DE ONGELDIGE OF NIET-AFDWINGBARE BEPALING GEACHT TE ZIJN VERVANGEN DOOR EEN GELDIGE, AFDWINGBARE BEPALING DIE HET MEEST OVEREENKOMT MET DE BEDOELING VAN DE OORSPRONKELIJKE BEPALING EN ZAL DE REST VAN DE OVEREENKOMST VAN KRACHT BLIJVEN. TENZIJ HIERIN ANDERS AANGEGEVEN, VORMT DEZE OVEREENKOMST DE GEHELE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN AUTEUR2 U MET BETREKKING TOT HET AUTEUR2YOU PLATFORM EN VERVANGT DEZE ALLE VOORGAANDE OF GELIJKTIJDIGE COMMUNICATIE EN VOORSTELLEN, HETZIJ ELEKTRONISCH, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, TUSSEN DE GEBRUIKER EN AUTEUR2 U MET BETREKKING TOT HET AUTEUR2YOU PLATFORM.

 1. COMMUNICATIEDIENSTEN

De diensten kunnen e-maildiensten, SMS-diensten, prikborddiensten, product- en dienstencatalogi, product- en dienstenaankoopfunctionaliteit, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, fotoalbums, archiefkasten en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met anderen te communiceren (elk een “communicatieservice” en gezamenlijk “communicatiediensten”). U gaat ermee akkoord de Communicatieservices alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat correct is en, indien van toepassing, betrekking heeft op de specifieke Communicatieservice. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u de Diensten gebruikt, u dit niet zal doen:

14.1. Gebruik van de Diensten in verband met enquêtes, wedstrijden, promoties, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spamming of eventuele dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).

14.2. Upload, post, e-mail, of stuur of plaats links naar Author2You Platform met betrekking tot een verloting, wedstrijd of spel waarvoor deelnemers een vergoeding moeten betalen.

14.3. Beschimpen, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen.

14.4. Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van elk ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.

14.5. Upload, post, e-mail, stuur of plaats op een andere manier links die de beelden van kinderen of mensen onder de leeftijd van 18 jaar uitbuiten; of die persoonlijk identificerende informatie van kinderen of mensen onder de leeftijd van 18 jaar onthullen of minderjarigen op een andere manier schade toebrengen of een seksueel verzoek doen namens een minderjarige of een seksueel verzoek doen van een minderjarige.

14.6. “Stelen” of op een andere manier een ander lastigvallen.

14.7. Gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren, of ter beschikking stellen (al dan niet tegen betaling) van een persoon of entiteit: elke directory van gebruikers van de Diensten of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of een deel daarvan;

14.8. Het uploaden, downloaden, gebruiken of anderszins kopiëren of beschikbaar stellen (al dan niet tegen vergoeding) van enig(e) bestand(en) dat (die) tekst, afbeeldingen, foto’s, software of ander materiaal bevat dat wordt beschermd door handelsgeheimen of door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, auteursrecht of merkenrecht of octrooirecht (of door rechten van privacy of publiciteit), tenzij u eigenaar bent van of zeggenschap hebt over de rechten daarop of alle noodzakelijke toestemming hebt gekregen om dat ook te doen.

14.9. Gebruik alle materiaal of informatie die via de Diensten beschikbaar wordt gesteld op een manier die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een partij.

14.10. Wijzigen, publiceren, verzenden, afrekenen, overdragen of verkopen, reproduceren, afgeleide werken maken, distribueren, uitvoeren, koppelen, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren van de Author2You Platform database anders dan voor de beperkte doeleinden waarvoor het materiaal is gelicentieerd voor uw gebruik.

14.11. Gebruiken of exploiteren van enig deel van de Site of enige software die wordt ingezet in verband met de Site als, of als de inhoud van een dienst die wordt aangeboden of geleverd aan andere personen of entiteiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Author2You Platform. Bijvoorbeeld, u zult geen site maken of onderhouden die een link naar onze site heeft met als doel het gebruik, indexeren, herformatteren of zoeken en ophalen van materiaal van onze site ten behoeve van de gebruikers van uw site, zonder onze kennis en uitdrukkelijke toestemming; wij willen dat deze gebruikers direct naar onze site komen om materiaal te verkrijgen, aangezien we veel tijd, moeite en financiële middelen hebben besteed om de site op te bouwen en te onderhouden en om inzendingen van code en documenten aan te trekken, en om een brede basis van gebruikers aan te trekken.

14.12. Decompileren, demonteren, wijzigen, vertalen, aanpassen, reverse-engineeren, afgeleide werken maken van, of sublicenseren van software die wordt ingezet in verband met de levering en activiteiten van Author2You Platform. Uw toegang tot het Author2You Platform is beperkt tot uw rechten om Diensten te gebruiken waarop u recht heeft, en alleen voor de beperkte doeleinden van uw gelicentieerd gebruik van dergelijke Diensten.

14.13. Upload, post, e-mail, of stuur of plaats links naar enige inhoud die het hacken vergemakkelijkt of die illegale activiteiten bevordert, inclusief instructies voor illegale activiteiten.

14.14. Upload bestanden die virussen, wormen, trojaanse paarden, tijdbommen, valdeuren, cancelbots, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma’s of kwaadaardige code bevatten die de werking van de computer van een ander of eigendom van een ander kunnen beschadigen of die bedoeld zijn om de functionaliteit van Author2You Platform te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

14.15. Gebruik geautomatiseerde middelen, waaronder spinnen, robots, crawlers, agenten of dergelijke, om gegevens te downloaden van een database van het Author2You Platform, of van de Site zelf (bijvoorbeeld, site of paginaschrapen is verboden).

14.16. Gebruik maken van bekende of onbekende zwakke punten van de scripts of servers om de werking van de Site te verstoren of te wijzigen.

14.17. Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor enig zakelijk doel, met uitzondering van de goederen of diensten die bedoeld zijn om te koop te worden aangeboden op het Author2You Platform en die in overeenstemming zijn met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in Paragraaf 6.8 hierboven en tenzij een dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.

14.18. Download elk bestand dat door een andere gebruiker van de Diensten is geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal kan worden gereproduceerd, weergegeven, uitgevoerd en/of gedistribueerd op een dergelijke manier.

14.19. Vervalsen of verwijderen van enige informatie over het beheer van auteursrechten, zoals auteursvermeldingen, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of de bron van software of ander materiaal dat is opgenomen in een bestand dat wordt geüpload.

14.20. Beperken of verhinderen dat een andere gebruiker de Diensten gebruikt en ervan geniet.

14.21. Schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Service.

14.22. Informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, verzamelen of anderszins opslaan.

14.23. Gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren, of (al dan niet tegen betaling) verstrekken aan een persoon of entiteit van een directory van gebruikers van de Diensten of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of een deel daarvan.

14.24. Overtreden van toepasselijke wet- en regelgeving.

14.25. Een valse identiteit creëren met als doel anderen te misleiden.

14.26. Zich voordoen als een persoon, met inbegrip van een werknemer, aannemer, forumleider, gids of gastheer van Author2You Platform, of een valse verklaring afleggen of anderszins een verkeerde voorstelling van zaken geven over je verbondenheid met een persoon of entiteit.

14.27. Gebruik maken van misleidende e-mailadressen of informatie vervalsen in de koptekst, voettekst, het retourpad of een deel van de communicatie, inclusief e-mails, die via het Author2You Platform worden verzonden.

14.28. Meerdere accounts aanmaken met als doel het wijzigen van peilingen of het beïnvloeden van de stemming.

14.29. Upload, post, email, verzend of plaats links naar enig materiaal, of handel op een manier die beledigend is voor de gemeenschap van het Author2You Platform of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden.

14.30. Schending van alle geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

14.31. Upload of maak op een andere manier je gebruiker en wachtwoord bekend voor toegang tot het Author2You Platform. Je gebruiker en wachtwoord geeft je de licentie om het Author2You Platform te gebruiken en is niet overdraagbaar.

 1. Auteursrechten en handelsmerken

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Specifiek materiaal kan ook auteursrechtelijk beschermd zijn door de respectievelijke auteurs/eigenaars. Door gebruik te maken van het materiaal op Author2You, of door de site te bezoeken, begrijpt u dat u de bovenstaande TOS heeft gelezen en geaccepteerd. Deze Algemene Voorwaarden zullen strikt worden gehandhaafd.

Author2You, Author2You.com zijn handelsmerken van Intense Luminosity LLC.

 1. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor Author2You. Author2You’s Privacy Policy is hierbij opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing. Lees deze verklaring zorgvuldig voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke informatie door Author2You.

AUTHOR2YOU BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U OF UW GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM, INCLUSIEF DE INHOUD ERVAN, OPENBAAR TE MAKEN ZONDER UW VOORAFGAANDE TOESTEMMING INDIEN AUTHOR2YOU TE GOEDER TROUW GELOOFT DAT EEN DERGELIJKE ACTIE NOODZAKELIJK IS: (1) TE VOLDOEN AAN WETTELIJKE EISEN OF TE VOLDOEN AAN EEN JURIDISCH PROCES; (2) DE RECHTEN OF EIGENDOMMEN VAN AUTHOR2YOU OF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN TE BESCHERMEN EN TE VERDEDIGEN; (3) DE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK AF TE DWINGEN; OF (4) TE HANDELEN OM DE BELANGEN VAN HAAR LEDEN OF ANDEREN TE BESCHERMEN. AUTHOR2YOU UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN BESTAANDE WETTEN EN JURIDISCHE PROCEDURES, EN NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS IN AFWIJKING VAN AUTHOR2YOU’ RECHT OM TE VOLDOEN AAN OVERHEIDS-, GERECHTELIJKE EN WETSHANDHAVINGSVERZOEKEN OF EISEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM OF INFORMATIE DIE AAN AUTHOR2YOU IS VERSTREKT OF DOOR AUTHOR2YOU IS VERZAMELD MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK GEBRUIK.

Persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt wanneer u gebruik maakt van specifieke modules op het author2you platform bedoeld voor de verspreiding van persoonlijke informatie, zoals maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot te koop aangeboden producten en diensten, geplaatste bestellingen voor de aankoop van de producten en diensten en bijbehorende informatie met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingsinformatie en gegevens over de uitvoering van de bestelling, met inbegrip van maar niet beperkt tot het adres van de levering, de betalingswijze. Als u uw privacy wilt behouden, moet u uw informatie niet in deze modules bewaren.

 1. Convenanten van gebruikers

17.1: Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties zullen ervoor zorgen dat de beste servicenormen in de industrie worden gehanteerd en zullen ervoor zorgen dat alle goederen en diensten die voor de kopers worden gekocht, worden geleverd volgens de hoogste normen. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie verzekert en garandeert aan Auteur2You en de Kopers dat alle licenties en registraties die vereist zijn door de verschillende lokale, staats- en centrale overheidsinstellingen, wetten, regels en voorschriften volledig van kracht zijn om de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie in staat te stellen de verkoop van goederen en diensten uit te voeren.

De Auteurs, Dichters, of Publishing organisatie verzekert verder en garandeert aan Author2You dat de volgende producten en diensten niet worden geadverteerd, weergegeven of verkocht op het Author2You Platform en / of enige gerelateerde transacties verwerkt via het Author2You Platform 1) Volwassen goederen en diensten die pornografie en andere seksueel suggestieve materialen (met inbegrip van literatuur, beeldmateriaal en andere media) omvat; escort of prostitutie diensten 2) Alcohol, waaronder alcohol of alcoholische dranken zoals bier, drank, wijn of champagne 3) Lichaamsdelen, waaronder organen of andere lichaamsdelen 4) Bulkmarketinginstrumenten, waaronder e-maillijsten, software of andere producten die ongevraagde e-mailberichten (spam) mogelijk maken 5) Kabelontspanners en zwarte dozen, waaronder apparaten om gratis kabel- en satellietsignalen te verkrijgen 6) Kinderpornografie, waaronder pornografisch materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn 7) Auteursrechtelijk ontsluitingsapparaten, waaronder Mod-chips of andere apparaten die zijn ontworpen om de auteursrechtelijke bescherming te omzeilen 8) Auteursrechtelijk beschermde media, waaronder ongeautoriseerde kopieën van boeken, muziek, films en andere gelicentieerde of beschermde materialen 9) Auteursrechtelijk beschermde software met inbegrip van ongeoorloofde kopieën van software, videospelletjes en andere gelicentieerde of beschermde materialen, met inbegrip van OEM- of gebundelde software 10) Namaak en ongeoorloofde goederen met inbegrip van replica’s of imitaties van designergoederen; items zonder een goedkeuring van een beroemdheid die normaal gesproken een dergelijke associatie zou vereisen; 11) Drugs en drugsparafernalia, waaronder illegale drugs en drugsaccessoires, waaronder kruidengeneesmiddelen zoals salvia en paddo’s 12) Hulpmiddelen voor het omzeilen van drugtests, waaronder reinigingsshakes, urinetestadditieven en aanverwante artikelen 13) Bedreigde diersoorten, waaronder met uitsterven bedreigde planten, dieren of andere organismen (met inbegrip van productderivaten) 14) Vergokken/gokken, waaronder loterijbriefjes, 15) Overheids-ID’s of documenten met valse ID’s, paspoorten, diploma’s en adellijke titels 16) Hacken en kraken van materiaal met handleidingen, gidsen, informatie of apparatuur voor illegale toegang tot software, servers, websites of andere beschermde eigendommen 17) Illegale goederen met inbegrip van materiaal. 18) Wonderbehandelingen, waaronder ongefundeerde behandelingen, remedies of andere zaken die als snelle gezondheidsoplossingen op de markt worden gebracht 19) Aanstootgevende goederen, waaronder literatuur, producten of andere materialen die: a) een persoon of groep mensen belasteren of belasteren op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, religie, geslacht of andere factoren b) gewelddadige handelingen aanmoedigen of aanzetten tot geweld c) intolerantie of haat bevorderen. 20) Aanstootgevende goederen, criminaliteit, waaronder foto’s van de plaats delict of voorwerpen, zoals persoonlijke bezittingen, die in verband worden gebracht met criminelen 21) Medicijnen op recept of kruidengeneesmiddelen of alle soorten online apotheken, waaronder geneesmiddelen of andere producten waarvoor een recept van een erkende arts nodig is 22) Pyrotechnische hulpmiddelen en gevaarlijke materialen, waaronder vuurwerk en aanverwante goederen; giftige, brandbare en radioactieve materialen en stoffen 23) Gereglementeerde goederen, waaronder airbags; batterijen die kwik bevatten; freon of soortgelijke stoffen/koelmiddelen; chemische/industriële oplosmiddelen; overheidsuniformen; autotitels; kentekenplaten; politiepassen en wetshandhavingsapparatuur; slotenpikapparatuur; bestrijdingsmiddelen; verzendmeters; teruggeroepen artikelen; gokautomaten; bewakingsapparatuur; goederen die door de overheid of andere instanties worden gereguleerd 24) Effecten, waaronder aandelen, obligaties of aanverwante financiële producten 25) Tabak en sigaretten, waaronder sigaretten, sigaren, pruimtabak en aanverwante producten 26) Verkeersapparaten, waaronder radardetectoren/stoorzenders, kentekenplaatdeksels, verkeerssignaalwisselaars en aanverwante producten 27) Wapens, waaronder vuurwapens en munitie. 28) Messen, messing knokkels, wapenonderdelen en andere bewapening 28) Groothandelsvaluta met inbegrip van valuta’s met korting of valutawissels 29) l.ive dieren 30) Verzamelvergoedingen voor marketing op meerdere niveaus 31) Matrixlocaties of -locaties met behulp van een matrixbenadering 32) Informatie over thuiswerk 33) Drop-shipped koopwaar 34) Sieraden gemaakt van Ivoor en 35) Alle producten of diensten die niet in overeenstemming zijn met de wetten van het land Zwitserland en alle toepasselijke wet- en regelgeving, of het nu gaat om de federale, staats-, lokale of internationale wetgeving.

17.2: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen alle Inkooporders naar behoren uitvoeren in overeenstemming met de instructies van de Koper. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen een Inkooporder niet erkennen als “Verzonden/uitgevoerd” of enige status die een indruk geeft van de uitvoering van de Inkooporder totdat de Goederen reeds zijn verzonden of de geleverde diensten of de order is voltooid/uitgevoerd. Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisaties gaan ermee akkoord om alle goederen aan de Klanten te leveren en alle diensten te verlenen en/of alle bestellingen snel en zonder vertraging of volgens de voorwaarden van de Aankooporder te voltooien/uit te voeren.

17.3: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen voorafgaand aan het accepteren van eventuele instructies van de Koper, ervoor zorgen dat passende overeenkomsten met de Koper zijn uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

17.4: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen alle controles met betrekking tot de Afnemer op onafhankelijke basis uitvoeren. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie is zich ervan bewust dat Auteur2You geen enkele garantie geeft voor transacties met Afnemers op welke wijze dan ook. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie verzekert dat de Auteurs zelf de bestellingen zullen plaatsen en stemt ermee in om geen bestellingen te plaatsen namens andere Auteurs.

17.5: De Koper zal alle controles met betrekking tot de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie en de te koop aangeboden goederen en diensten op het Auteur2You Platform op onafhankelijke basis uitvoeren. De Koper is zich ervan bewust dat Author2You niet garant staat voor transacties met de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie op welke wijze dan ook.

17.6: Author2You zal geen partij zijn bij de Overeenkomst tussen Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie op welke wijze dan ook. Alle contracten zijn rechtstreeks tussen de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie en de Afnemers.

17.7. Niettegenstaande het voorgaande verzekert en garandeert de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie aan Auteur2You de behoorlijke uitvoering van alle door de Auteur, Dichters of Uitgeversorganisatie geplaatste en door de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie geaccepteerde In geval van een klacht van Koper over een tekortkoming in de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen, tijd en plaats van levering, zullen de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie de maatregelen nemen die nodig zijn om deze tekortkoming te verhelpen.

17.8: Author2You heeft het recht om de weergave van enig materiaal op het Author2You Platform te verbieden indien de handeling of wijze van weergave in strijd is met enige toepasselijke wet, voorschrift, overheidsbeleid, order of richtlijn, inclusief alle toepasselijke buitenlandse wet- en regelgeving of die schadelijk of schadelijk is voor de belangen van Author2You en/of Kopers, naar de uitsluitende en exclusieve mening van Author2You.

17.9: Author2You heeft het recht om kennisgevingen, disclaimers en vrijwaringen te publiceren op de Site van de Onderauteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie op de wijze en in de mate die door Author2You noodzakelijk wordt geacht.

17.10: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie dragen en zijn verantwoordelijk voor de betaling van alle relevante belastingen (met inbegrip van eventuele toepasselijke bronbelastingen) die verschuldigd zijn bij de uitvoering van de op het Author2You-platform geplaatste Inkooporders.

17.11: Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie mogen niet (online of anderszins)

 1. a) beschrijft zichzelf als agent of vertegenwoordiger van Author2You of het Author2You Platform.
 2. b) verklaringen aflegt aan Kopers of een derde partij of garanties geeft waardoor Author2You zich verplicht of aansprakelijk is voor enige verplichting en/of verantwoordelijkheid jegens de Klant of een derde partij, direct of indirect.

17.12: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie heeft het volledige recht en/of de bevoegdheid om goederen en diensten te koop aan te bieden op het Auteur2You Platform en dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving in elk van de toepasselijke rechtsgebieden in acht neemt en zal naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke licentie-, effecten-, zegel- en inkomstenbelastingen en andere belastingen en andere censuurreglementen en wetten, al dan niet in Zwitserland. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen Author2You voorzien van de informatie en/of assistentie die Author2You nodig heeft voor de uitvoering van het Author2You Platform en/of andere verplichtingen van Author2You onder deze Overeenkomst en de relevante lokale, staats- en centrale overheidswetten, -regels en -regelgeving.

17.13: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie op geen enkel moment verplichten om de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie te voorzien van enige details van de door hen gehouden rekeningen op het Author2You Platform of enige andere vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot hun bankrekeningen, wachtwoorden, Credit- en Debetkaartnummers en PIN-nummers.

17.14: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen het Author2You Platform niet gebruiken op enige wijze of ter bevordering van enige activiteit, die een overtreding vormt van enige wet of regelgeving of die ertoe kan leiden dat Author2You en Author2You worden onderworpen aan onderzoek, vervolging of juridische actie. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zullen de informatie over Auteurs en in het algemeen alle Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers en andere gegevens die door het Author2You Platform of Author2You aan de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie worden verstrekt, alleen gebruiken voor het voltooien van de transacties waarvoor deze is verstrekt en niet om deze informatie aan anderen te verkopen of anderszins te verstrekken, tenzij de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie een onafhankelijke bron van dergelijke informatie heeft of de uitdrukkelijke toestemming van deze Auteur of Gebruiker heeft verkregen.

17.15: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie zal Auteur2You 30 werkdagen voor de ingangsdatum schriftelijk op de hoogte stellen van de verandering van eigendom of juridische status of van de beëindiging van het bedrijf.

17.16: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie begrijpt en stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke normen, inclusief de regels die Author2You stelt.

17.17: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie gaat ermee akkoord en verplicht zich ertoe dat de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie alle bijgewerkte informatie, inclusief de huidige adressen van elk van haar kantoren en andere relevante gegevens voor de Author2You Directory, onmiddellijk aan Author2You zal verstrekken.

17.18: De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie erkent dat Author2You de enige en exclusieve eigenaar is van zijn Merken en Auteursrechten en gaat ermee akkoord dat de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie de eigendom van de genoemde Merken en Auteursrechten niet zal betwisten, om welke reden dan ook. De Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie gaat ermee akkoord dat Auteur2You te allen tijde, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, de Auteurs, Dichters of Uitgeversorganisatie kan verbieden een van de Merken te gebruiken voor welke reden dan ook.

 1. Diversen

18.1. Let op:

Author2You kan je via e-mail, reguliere post of postings op het Author2You Platform berichten sturen, waaronder berichten met betrekking tot wijzigingen in de voorwaarden van Author2You. De kennisgeving wordt geacht 24 uur na verzending van de e-mail te zijn gedaan, tenzij Author2You ervan op de hoogte is gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen we je een wettelijke kennisgeving geven per post naar een postadres, indien dit door jou is verstrekt via het Author2You Platform. In dat geval wordt de kennisgeving geacht drie dagen na de datum van verzending te zijn gedaan. Bericht gepost op het Author2You Platform wordt geacht 30 dagen na de eerste plaatsing te zijn gegeven.

18.2. 18.2. Ontheffing

Het niet uitoefenen of afdwingen door Author2You van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien deze schriftelijk en ondertekend is door bevoegd personeel van Author2You.

18.3. 18.3. Toepasselijk recht

DEZE OVEREENKOMST WORDT BEHEERST DOOR DE WETTEN VAN HET LAND ZWITSERLAND. U STEMT HIERBIJ ONHERROEPELIJK IN MET DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN DE PLAATS VAN DE RECHTBANK VAN HET LAND SISSACH VILLAGE, IN HET LAND ZWITSERLAND, VOOR ALLE GESCHILLEN DIE VOORTKOMEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN HET AUTEURSPLATFORM2 . HET GEBRUIK VAN HET AUTHOR2YOU PLATFORM IS ONBEVOEGD IN ELK RECHTSGEBIED DAT GEEN UITVOERING GEEFT AAN ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DEZE PARAGRAAF.

18.4. 18.4. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden of van de Richtlijnen onwettig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling in de minimaal noodzakelijke mate worden beperkt of geëlimineerd uit deze Voorwaarden en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

18.5. 18.5. Opdracht

Deze Voorwaarden en gerelateerde Richtlijnen, en alle rechten en licenties die onder deze Voorwaarden worden verleend, mogen niet worden overgedragen of toegewezen door U, maar mogen zonder beperking worden toegewezen door Author2You. Elke overdracht die in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden probeert te worden gedaan, is ongeldig.

18.6. 18.6. Overleving

Bij beëindiging van deze Voorwaarden zal elke bepaling die, door haar aard of uitdrukkelijke voorwaarden, zou moeten blijven bestaan, ook na een dergelijke beëindiging of afloop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de paragrafen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18.

18.7. Rubrieken

De kopverwijzingen hierin zijn alleen voor het gemak, maken geen deel uit van deze Voorwaarden en worden niet geacht een van de bepalingen van deze Voorwaarden te beperken of aan te tasten.

18.8. 18.8. Claims

U EN AUTEUR2 U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET AUTEUR2 U PLATFORM MOET BEGINNEN BINNEN EEN (3) MAAND NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN DE ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.

18.9. 18.9. Overmacht

Het niet nakomen van enige bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlogen, stakingen, overstromingen, overheidsbeperkingen, stroomstoringen, en schade of vernietiging van enige netwerkfaciliteiten of -diensten, wordt niet beschouwd als een schending van deze overeenkomst.

18.10. 18.10. Waarde van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is op de website van Author2You.com alleen te vinden als een Engelse versie, wat de originele versie is, en het zal in alle gevallen juridisch bindend zijn.

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden, heb ik het Privacybeleid, de Kopers-overeenkomst, de Verkopers-overeenkomst en de belangrijke informatie die is geplaatst, gelezen en accepteer ik deze.

Active: 2

©2021 Author2You - Connect To Authors !

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Account aanmaken